Privacy- en cookiebeleid

 

Uitgangspunt

Bij Cato respecteert de privacy van haar klanten en gasten. Wij hanteren een privacybeleid waarmee we inzage geven over de manier waarop ons bedrijf omgaat met de privacy van onze klanten en gasten. 

Cookies

Bij Cato maakt gebruik van functionele cookies voor het analyseren en verbeteren van de website. Daarnaast worden via onze website cookies geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Hiermee krijgen wij inzage op welke manier bezoekers de website gebruiken. Google heeft van ons geen toestemming om de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere diensten van het bedrijf. Via uw browser kunt u instellen wanneer u niet wilt dat cookies geplaatst worden. 

Toepasselijkheid

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website van Bij Cato en de dienstverlening naar aanleiding van bestellingen via de website. 

Geldigheid

De ingangsdatum van het privacybeleid is 7 mei 2019. Bij Cato behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het cookie- en privacybeleid. De geldige versie van het privacybeleid staat gepubliceerd op de website van Bij Cato. Met ingang van het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. 

Inhoud privacybeleid

Het privacybeleid van Bij Cato geeft een beschrijving van de gegevens die door ons worden verzameld, waar deze voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. In het privacybeleid is verder opgenomen op welke wijze en voor hoe lang wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen. Jouw rechten met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens zijn verder ook beschreven.
Als je vragen hebt over ons privacybeleid dan kan je contact met ons opnemen, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid en op de contactpagina van deze website.

Gegevensverwerking

Bij Cato gebruikt jouw gegevens alleen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Jouw gegevens worden niet gebruikt voor (gerichte) marketing, tenzij je daarvoor toestemming geeft. Bij Cato deelt jouw gegevens niet met derden, anders dan om aan fiscale, boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen en om jouw bestelling te kunnen verzenden. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.  

Bij het aanmaken van een account worden de volgende gegevens van jou opgeslagen:

 • Naam
 • Factuur adres
 • Factuur postcode
 • Factuur plaats
 • Eventueel afwijkende aflever bedrijfsnaam
 • Eventueel afwijkend aflever adres
 • Eventueel afwijkend aflever adres postcode
 • Eventueel afwijkend aflever adres plaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Mobiele telefoonnummer

Jouw gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden tenzij je hiervoor toestemming geeft. Bijvoorbeeld door aan te geven dat je op de hoogte gehouden wil worden van aanbiedingen of je aanmeldt voor de nieuwsbrief van Bij Cato.

Bij een bestelling zonder aanmaken van een account worden de bovengenoemde gegevens niet opgeslagen in de databank van Bij Cato. De genoemde gegevens worden wel gebruikt voor het opmaken van de factuur en het verzenden van de bestelling.

Workshop en proeverij

Bij een workshop of proeverij op locatie worden de gegevens van de gastheer/-vrouw gebruikt voor zover noodzakelijk voor het opmaken van de factuur. De factuur wordt bewaard in de financiële administratie. Overige gegevens worden door Bij Cato niet opgeslagen.

Financiële administratie

Ten behoeve van de belastingdienst worden de facturen bewaard voor de termijn die wordt gesteld door de wet- en regelgeving die in Nederland van toepassing is. Op de factuur staan de gegevens van de besteller, het aflever adres, de bestelling, het bestelbedrag, factuurnummer en factuurdatum vermeld. De financiële administratie is alleen ter inzage voor de medewerker van Bij Cato die zich bezig houdt met de administratieve afhandeling van de bestelling, verzending en facturatie, het bevoegd gezag en het administratiekantoor dat de administratie van Bij Cato verwerkt.

Betalingsgegevens

Betalingen die via de webshop van Bij Cato worden gedaan, worden verwerkt door het betaalplatform Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en gegevens over de wijze van betaling.  Mollie verstrekt aan Bij Cato de naam van de besteller, het betaalde bedrag en het bestelnummer. Overige gegevens worden door Mollie niet verstrekt. Retourbetalingen worden via hetzelfde platform door Bij Cato verwerkt, waarna uitbetaling aan de klant via Mollie wordt gedaan.
Mollie is verantwoordelijk voor het nemen en bewaken van technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Mollie bewaart jouw gegevens voor de duur die in de wet is voorgeschreven.  

Verstrekken van gegevens aan derde partijen

Bij Cato verstrekt jouw gegevens niet aan derden ten behoeve van commerciële doeleinden, noch tegen betaling noch om niet noch tegen het leveren van een wederdienst. Bij Cato kan de gegevens voor zover die door jou aan Bij Cato zijn verstrekt met jouw instemming wel gebruiken voor het verzenden van nieuwsbrieven en mailings waarbij gebruik kan worden gemaakt van derde partijen voor verzending. Ook het verzenden van jouw bestelling verloopt via een derde partij, waarbij de gegevens van de besteller en het aflever adres met deze partij worden gedeeld ten behoeve van de levering.

Recensies

Het schrijven van een recensie op de website van Bij Cato is uitsluitend mogelijk onder toevoeging van je naam of andere persoonlijke gegevens. Recensies kunnen alleen worden toegevoegd door klanten die een bestelling via de website van Bij Cato hebben gedaan. Bij Cato behoudt het recht bijdragen niet te publiceren.

Inzage- en rectificatierecht

Je hebt recht op inzage in de gegevens die Bij Cato over jou heeft opgeslagen. Een verzoek hiertoe kan je indienen via het e-mailadres van Bij Cato. Respons wordt binnen een termijn van 30 kalenderdagen gegeven en wordt alleen verstuurd naar het e-mailadres dat in combinatie van de naam van de aanvrager bekend is in onze administratie. In ons antwoord zullen we schriftelijk mededelen welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt.

Je hebt recht op rectificatie van de gegevens die bij ons zijn opgeslagen voor zover deze feitelijk onjuist zijn, de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend danwel in strijd met de wet zijn en de gegevens niet vallen onder de wettelijke verplichtingen van Bij Cato. Een verzoek hiertoe kan je via het e-mailadres van Bij Cato indienen. Respons wordt gegeven binnen een termijn van 30 kalenderdagen en wordt alleen verstuurd naar het e-mailadres dat in combinatie met de naam van de aanvrager bekend is in onze administratie.

Contactgegevens

Bij Cato
Dijkveld 6
3421 CE Oudewater
e-mail: welkom@bijcato.nl
 

+ Lees meer

Blijf op de hoogte

 

Ben je nieuwsgierig naar nieuwe producten, acties en nieuwtjes van Bij Cato? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. We houden niet van spammen en verstrekken je gegevens niet aan derden. Je ontvangt maximaal tweemaal per maand een e-mail van Bij Cato.